Kvinnedagen - fremdeles aktuell!

Av Lene Topper, 08.03.2019

Kvinnedagen oppsto for å underbygge kvinners rettigheter og støtte opp om allmenn stemmerett for kvinner. Internasjonalt står det igjen store utfordringer for våre søstre. Nasjonalt har vi kommet langt, men ikke lenger at vi fremdeles må jobbe blant annet for at kvinner skal ansettes i hele stillinger. Vi burde ha kommet lenger i 2019!

Norsk Sykepleierforbund har kartlagt utlyste sykepleierstillinger over flere år. I 2018 var 51 % av alle utlyste sykepleierstillinger heltidsstillinger på landsbasis. Så selv om KS, NSF, Fagforbundet og Delta siden 2013 har samarbeidet om tiltak for å fremme heltid i kommunene og fremmet «Heltidserklæringen», ser vi at vi har langt igjen.

Vårt eget sykehus har også en vei å gå. I 2017 var 21 % av de utlyste sykepleierstillingene ved Sykehuset Telemark heltidsstillinger, mens denne andelen i 2018 var på 19 %! Sykehuset Telemark har altså lyst ut en mindre andel heltidsstillinger det siste året. Hva er årsaken til dette?

I kommunene ser Norsk Sykepleierforbund Telemark en vesentlig forskjell på utlysningspraksis mellom kommuner som har arbeidet med heltidskultur politisk, og kommuner som ikke har det. I kommuner, som for eksempel Sauherad, hvor arbeidet med heltidskultur er tydelig politisk forankret, ser vi resultater til det beste for arbeidsgiver, arbeidstakerne og ikke minst brukerne.

Oppfordringen går derfor til alle lokalpolitikere – sørg for at dere etterspør arbeidet med heltidskultur i deres kommune, og vis at dette er noe dere ønsker å følge med på. I konkurransen om kvalifisert arbeidskraft er dette helt nødvendig å få på plass!

Heltidsarbeid er en forutsetning for likestilling og derfor en av de viktigste sakene for fagbevegelsen. Flere ansatte i hele stillinger vil gi bedre kontinuitet og bedre tjenester, samtidig som arbeidsgiverne får utnyttet arbeidskraften bedre.

Heltidsstillinger for sykepleiere må være hovedregelen og deltidsansatte skal ha rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.

Lillian Elise Esborg Bergane
Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Telemark