Historikk minstelønn

Av NSF

Her finner du minstelønnssatser som gjaldt tidligere år.

Hva var minstelønnen til sykepleiere i 2017?

Hva var minstelønnen til sykepleiere i 2016?

Hva var minstelønnen til sykepleiere i 2015?

Hva var minstelønnen til sykepleiere i 2014?

Hva var minstelønnen til sykepleiere i 2013?

Hva var minstelønnen til sykepleiere i 2012?