Fylkesleders 8.mars- innlegg i Agderposten

Av Anne Hansen Vartdal, 08.03.2019

Her kan du lese Fylkesleders innsendte bidrag i Agderposten 8.mars. For en tid tilbake hadde avisa en lørdagsartikkel om at det er få kvinner som skriver leserinnlegg og inviterte til å sende inn bidrag til 8.mars

I dag markerer vi Den Internasjonale Kvinnedagen. Opprinnelig starta for å kjempe for kvinners rettigheter og støtte opp om allmenn stemmerett for kvinner. Internasjonalt står det igjen store utfordringer for våre søstre. Nasjonalt har vi kommet langt, men ikke lenger enn at vi fremdeles må stå på for kvinners rettigheter.

Temaet Norsk Sykepleierforbund vil løfte fram ved denne 8.mars-markering er den utbredte bruken av deltid i helse og omsorgtjenestene. Heltidsstillinger må være hovedregelen og deltidsansatte skal ha rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.

 Hvorfor er heltid så viktig? Jobber ikke alle som vil heltid?   

Heltid er en forutsetning for likestilling, og derfor en viktig sak for fagbevegelsen. Politikere og arbeidsgivere har et samfunnsansvar med å innrette arbeidslivet slik at en har mulighet til å arbeide heltid. På den måten kan unge arbeidstakere starte voksenlivet, bli en del av et kollegafellesskap, bli selvstendige, kjøpe bolig og tjene opp til en anstendig pensjon i den andre enden av yrkeslivet. 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har kartlagt utlyste sykepleierstillinger over flere år: Stillingsprosenten beveger seg sakte oppover. I 2018 «bikka» vi 50-tallet, og kunne vise til at 51 % av alle sykepleierstillinger på landsbasis ble utlyst som hele stillinger. Så selv om KS, NSF, Fagforbundet og Delta siden 2013 har samarbeidet om tiltak for å fremme heltid i kommunene og lansert «Heltidserklæringen» sammen, så ser vi at vi har lang vei igjen i å gå!

Ikartleggingen NSF har gjort ligger Aust-Agder langt nede på lista. I løpet av et år var bare 36% av utlyste sykepleierstillinger på nav.no heltidsstillinger. Det er bare to fylker, Hedmark og nabofylket vårt Telemark, som har lyst ut færre heltidsstillinger. I Aust-Agder har det vært en kultur for deltid, og det er kvinnene som velger deltid. I samtale med medlemmer hører vi at andre foreldre/naboer kan komme med nedsettende kommenterer til de som ikke har mulighet for å stille opp på grunn av jobb. Små kommentarer som sier litt om holdninger som råder. I noen kommuner i Agder er det fortsatt 4 dagers uke i skolen. Samfunnsstrukturer som er medvirkende til å befeste behov for at en, ofte kvinnen, er hjemme når skolen er stengt.

Fortsatt jobber 40 prosent av yrkesaktive kvinner i Norge deltid. Mange ønsker å arbeide heltid, men arbeidsgiver ofte ikke kan tilby dette. Dette fører til at mange, blant annet sykepleiere, må «shoppe» vakter for å jobbe tilnærmet hel stilling.

Ifølge Kommunenes Arbeidsgiverorganisasjon (KS) er sykepleiere nest nederst på listen over gjennomsnittslønn av yrkene med høyere utdanning. Derimot topper sykepleiere listen over yrker det er vanskelig å rekruttere til. Det er også sykepleiere som har høyest turnover, at de slutter eller bytter jobb. Bør det ringe en bjelle her?

Norge mangler i dag 6.000 sykepleiere. Ifølge Samfunnsøkonomisk Analyse kan vi komme til å mangle hele 75 000 om 20 år. Det er veldig mange! Allerede nå er det flere som forlater yrket, grunnet annet arbeid eller pensjon, enn det utdannes nye hvert år.

For å sikre seg sykepleiere, og sørge for at de forblir i yrket i fremtiden, må norske kommuner og sykehus gjøre seg attraktive som arbeidsgivere ved å tilby hele stillinger, gode lønns- og arbeidstidsordninger og et godt fagmiljø. Det vil så bidra til at unge gutter og jenter vurderer dette som et aktuelt, spennende, utviklende og trygt utdannings- og yrkesvalg.

På karrieremesse på UiA i januar spurte KS siste års sykepleier- og vernepleierstudenter om hvordan de så for seg deres drømmejobb; Faglig utvikling, godt fagmiljø, faglige utfordringer og bruk av kompetansen var viktig. Flinke, glade og positive kolleger som sørger for at en føler seg velkommen var også sagt. Studentene ønsker seg fast jobb og 100% stilling.

Ingenting er bedre enn at det er dette nyutdanna sykepleiere og andre helsearbeidere møter når de trer inn i yrkeslivet. Det vil koste å få til dette heltidsløftet. Politikere må ta ansvar og våge å bevilge midler, slik at ledere i tjenesten kan få et handlingsrom til å gjøre om deltidsstillinger. Det vi ser i dag er at det er de ansatte som i stor grad «betaler» for heltidsstillingen med mer helgearbeid, lange vakter og press på arbeidstidsordninger. 

Kommuner og sykehus sløser med sykepleierressursene når de velger å ansette i deltid. Mange unge har investert i utdanning, alt for mange erfarne kompetente sykepleiere går med telefonen i lomma for å respondere på meldinger om ledige vakter.  Dette sikrer ikke fremtiden, men kan være en av grunnen til at altfor mange forlater yrket. I mediebildet har det vært reportasjer om sykepleiere som begynner som togkonduktør, forsikringsrådgiver etc. Av de som slutter sier alle at de helst ville blitt i yrket, men arbeidssituasjon, ikke samsvar mellom oppgaver og ressurser, mangel på hel stilling og forutsigelig arbeidstid gjorde at de måtte ta et valg. Her har samfunnet sløst bort muligheter.

Flere ansatte i hele stillinger vil gi bedre kontinuitet og bedre tjenester, ansatte får forutsigelig arbeidstid og lønn å leve av, samtidig som arbeidsgiverne får utnyttet arbeidskraften bedre.

Vinn-vinn!