Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 10

Av Line Orlund, 08.03.2019

Jeg har gått i mange tog her i Oslo de siste 20 årene, men jeg har aldri opplevd et så stort oppmøte som i dagens 8. mars-tog. Hovedparolen i år var "Forsvar selvbestemt abort - fjern nemndene!" og det er tydelig at dette engasjerte mange flere enn det som normalt deltar. Den gamle rekorden var 14 000 deltakere fra 2014, i år sies tallet å være 20 000.

Som vanlig gikk trommekorpset først i korpset. Da vi hadde gått hele runden og kom tilbake til Youngstorget, var torget fortsatt fullt av mennesker som fortsatt ikke hadde begynt på runden. Vi stilte oss opp der toget startet og spilte til de siste hadde forlatt torget. Med trommekorpset, var NSF som vanlig ekstremt synlige og jeg må nesten få gi litt ros til årest aspiranter som  hadde sin premiære i dette toget. De klarte seg utmerket og jeg kan love dere at man hørte oss med 24 trommere på plass. Til dere som ikke har sett trommekorspet "live", så kan jeg er heldig fanebærer for denne fine gjengen.

Besøk på Stortinget
Minst en gang i året ber fylkesstyret i Oslo om et møte med Oslo-benken på Stortinget.

Normalt velger vi ut to-tre fra styret som deltar på møtet, men i år valgte vi å møte med så og si et samlet styre. Vi diskuterte hva vi skulle fokusere på i møtet og ble enige om å snakke med dem om hvordan fagutvikling og et godt gagmiljø på arbeidsplassene er nødvendig for å rekruttere og beholde sykepleiere i fremtiden. Det møtte opp politiskere fra 8. partier for å snakke med oss.

Vedlagt ligger dokumentet vi overleverte til politikerne sammen med siste nummer av SykepleienTema.

Jeg mener det er viktig at vi treffer politikerne fra Oslo på denne måten. De må vite hvor skoen trykker og hva de kan bidra med for å gjøre ting bedre.

Oppfølging barnekreftavdelingen - BAMS3.
Som jeg har skrevet om de to siste ukene, har vi vært alvorlig bekymret for barnekreftavdelingen - BAMS3. Mandag denne uken var fylkeslegen på et omfattende tilsyn ved avdelingen. Jeg er spent på hva de kommer frem til.

Nye sykehusbygg - høring i helse- og sisalkomiteen på Stortinget
Diskusjon om nye sykehusbygg fortsetter. Denne uken hadde helse- og sosialkomiteen på Stortinget invitert til høring. Det var nestleder i NSF Solveig K. Bratseth som holdt innlegg på vegne av NSF. Vi opprettholder fortsatt det synet vi har hatt hele tiden, nemlig at usikkerheten rundt de planene som foreligger for bygging på Aker og Gaustad er så høy at vi må få på plass en ny helhetlig plan som også inkluderer Ullevål-tomten. Jeg opplever vel at vi nå fronter et litt annet syn enn Legeforeningen, Redd Akers Sykehus og Rødt. De vil alle starte byggingen på Aker umiddelbart...mens vi vil vente til det foreligger en plan for helheten. 

Lederkonferansen
Jeg kan jo ikke skrive denne fredagshilsen uten å nevne lederkonferansen vi arrangerte sammen med Akershus og Østfold denne uken. Det er så godt når noe man har brukt lang tid på å planlegge blir bra. Med 200 ledere og rundt 40 hovedtillitsvalgte i salen er fallhøyden stor, men jeg opplevde at de fremmøtte var fornøyde med programmet og er spent på hve avalueringen sier. Lederne er en viktig gruppe for NSF Oslo og ettersom fylkesstyret har sagt at vi skal ha et særlig fokus på gruppen, ville det ikke forbause meg om vi arrangere lederkonferanse i en aller annen form i 2020 også.

Avslutningsvis kan jeg nevne at vi er i full gang med to virksomhetsoverdragelser i fylket. Ammerudlunden sykehjem skal overføres til Diakonhjemmet omsorg AS. 1. april, mens Uranienborg sykehjem skal rekommunaliseres og tilbakeføres til kommunen 1. juni