Kompetente sykepleieledere og sterke fagmiljø

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 10.03.2019

Dette var tema da NSF Østfold i samarbeid med NSF Oslo og Akershus holdt lederkonferanse 6. mars. Her deltok 200 ledere og 40 hovedtillitsvalgte.  

 På programmet stod følgende:

  • Åpning ved forbundsstyremedlem Kai Øivind Brenden
  • Presentasjon av NSFs landsgruppe av sykepleieledere ved Ine M. Nesbø
  • Informasjon om årets kartlegging av planlagt og faktisk bemanning ved Camilla Stalsberg
  • "HMS i kvinneyrkene er dårlig utviklet" ved Solveig O. Ose, seniorforsker ved SINTEF
  • "Faglig ledelse - en utfordring for sykepleietjenesten" ved Rita Jakobsen, sykepleier og professor ved Lovisenberg diakonale høgskole
  • "Helseeffekter og forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordninger" ved Tor Erik Danielsen, arbeidsmedisiner og overlege i Arbeidstilsynet
  • "Mentorordning for ledere ved Diakonhjemmet" ved Therese Bjor Rønningen, HR-direktør, og Tove Mette Stensrud, enhetsleder for Operasjonsavdelingen
  • "Hersketeknikker - nyttige og nådeløse" ved Sigrid Sollund, journalist i NRK

 Vedlagt finner du lysarkene som foreleserne brukte på lederkonferansen.

De fleste av foreleserne på NSFs lederkonferanse 6. mars 2019