Fagkonferansen 13.mai

Av Elin Nerdahl, 11.03.2019

Årets fagkonferanse er åpnet for påmelding; #tenkedrømmegjøredet

Mange flotte forelesere. Meld deg på: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4321156/12633