Arbeidstilsynet: Store utfordringer i ambulansetjenesten

Av NSF, 11.03.2019

"Det er et presserende behov for at arbeidsgivere i helsevesenet forstår og tar konsekvensene av at forsvarlig pasientsikkerhet og forsvarlig arbeidsmiljø må gå hånd i hånd", skriver Arbeidstilsynet etter å ha gjennomført 105 tilsyn med ambulansetjenester landet rundt.

Arbeidstilsynet ga helseforetakene mange pålegg fordi det ikke jobbes godt nok med å forebygge alvorlige belastninger i arbeidsmiljøet i ambulansetjenesten. Tilsynene er en del av en satsning Arbeidstilsynet har hatt i helse- og sosialsektoren de siste årene. NSF er en del av en referansegruppe knyttet til satsingen.

- Det er veldig positivt at Arbeidstilsynet har en satsing på helse- og sosialsektoren. Dette er den største hovednæringen i landets arbeidsliv, og en stor del av de ansatte i sektoren er våre medlemmer. Vi setter pris på at de ser verdien av å involvere oss, sier Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder i Norsk Sykepleierforbund.

Hun er svært positiv til at Arbeidstilsynet klart og tydelig sier at et forsvarlig arbeidsmiljø er en forutsetning for å ivareta pasientsikkerheten.

Likestilte lover
"Arbeidstilsynets inspektører blir ofte møtt med den oppfatningen at helselovgivningen står over arbeidsmiljølovgivningen når de er på tilsyn i helsevesenet. Arbeidstilsynet forstår at når alarmen går, må pasientenes liv og helse komme først. Det er den vedvarende nedprioriteringen av de ansattes arbeidsmiljø og helse i hverdagen vi vil til livs", skriver direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim i en kronikk 15.2.2019 i Nordlys.

- Vollheim peker på at mange av avvikene de har funnet i ambulansetjenesten ikke bare går ut over pasientene, men også de ansatte og potensielt de ansattes familier. Dette er alvorlig, og Sykepleierforbundet forventer at helseforetakene følger opp avvikene som Arbeidstilsynet har avdekket, sier Bratseth.

"Det kan ikke være slik at arbeidstakere i helsevesenet skal ha et dårligere vern enn andre. Det er de vi stoler på at skal ta vare på oss når vi blir syke. Da må de ha arbeidsforhold som gjør dem i stand til å holde både seg selv og pasientene friske", skriver Vollheim videre.

- De avvikene som tilsynet har funnet, gjelder dessverre ikke bare ambulansetjenesten, men hele sektoren. Det er viktig at vi alle jobber med dette, og vi ser frem til å jobbe med helseforetakene, de ansatte, våre medlemmer og Arbeidstilsynet for å sørge for at arbeidshverdagen til våre medlemmer blir så god og trygg som mulig – både for pasienter og ansatte, sier Bratseth.