Innstilling til valg av delegater og varadelegater til landsmøtet

Av Hans Yngve Bjerkås, 12.03.2019

Det kom inn 13 forslag på kandidater innen fastsatt frist.  Disse 13 var utgangspunkt for nominasjonskomiteens arbeid med innstilling til valgene under fylkesmøtet 26. og 27. mars 2019.

Innstilling fra nominasjonskomiteen ble vedtatt i møte 11. mars, og er som følger:

 

1

Lena Røsæg Olsen

2

Vibeke Haukland

3

Marianne Hågensen Øien

4

Monica Nyrud

5

Linda Therese Norrie

6

Siv Tone Furu

 

 

1.vara

 Geir Magne Johnsen

2.vara

 Daniel Brox

3.vara

 Hilde Fryberg Eilertsen

4.vara

 Bjarte Landsem

5.vara

 Trine Karlsen

6.vara

 Gerd Pedersen

 

Øvrige kandidater som ikke er innstilt:

-          Line Yttervik Jenssen