Nominasjonskomiteens innstilling av delegater til landsmøtet OPPDATERT 25.03.19

Av Inger Stulen, 12.03.2019

Nominasjonskomiteen i Vestfold har vurdert alle forslag til kandidater som var mottatt innen fristen 24. januar 2019. Komiteens innstilling kunngjøres med navn, og vil begrunnes nærmere i fylkesmøtet 28. mars før valgene skal gjennomføres.

På grunn av nye regler i forhold til personvern, så presenteres nominasjonskomiteens innstilling og øvrige foreslåtte kandidater kun med navn.

Nominasjonskomiteens innstilling av 7 delegater til landsmøtet.

Delegatene presenteres i alfabetisk rekkefølge etter etternavn: 

Kirsten Eika Amsrud

Andreas Forwald

Harald Heggernes

Tone Libekk-Andreassen

Lise Nordahl

Katrine Linnom Pedersen

Lisbeth Rudlang

Nominasjonskomiteens innstilling av 7 varadelegater i prioritert rekkefølge (OPPDATERT 25.03.19):

1. vara deltar i h.h.t. NSFs vedtekter i alle samlinger og i Landsmøtet.

  1. Kari Merete Saltvik
  2. Pia Bing-Jonsson
  3. Solfrid Kvande
  4. Jorunn Tjøme
  5. Line Korsvik
  6. Anna Caroline King
  7. Anne Høegh Sørum

De øvrige i alfabetisk rekkefølge etter etternavn:

Endre Dingstad Jørgensen

Mildrid Haugrønningen Søndbø