Abstraktinvitasjon til Sykepleiesymposiet

Av Gry Renate Bergskaug, 13.03.2019

I anledning den internasjonale sykepleierdagen arrangeres Sykepleiesymposiet  13.mai. Her skal fagutvikling og forskning i sykepleie løftes frem, og sykepleiere i Oslo inviteres herved til å sende inn abstrakt på muntlige fremlegg og postere. Fremlegg som er holdt ved andre fagseminarer eller kongresser er velkomne, og det deles ut pris for beste poster.

 

 

 

 

 

 

 Mal for sammendrag/abstrakt av muntlige presentasjoner og postere:

Navn, tittel med grad, stilling

Arbeidsplass med avdeling og klinikk

E-postadresse

Tittel på presentasjon

• Bakgrunn

Hensikt

Metode/Framgangsmåte

Resultater/Hvordan har prosjektet forløpt/Erfaringer så langt

Konklusjon/Refleksjoner/Veien videre

 

Abstraktet skal skrives på norsk, være på maksimum 500 ord og følge malen ovenfor. Presentasjonen holdes på norsk og skal vare 15 minutter + tid til et par spørsmål.           Tilbakemelding og nøyaktig tidspunkt og praktiske detaljer sendes når programmet er ferdigstilt.

FRIST:  

Abstrakt sendes på e-post innen 12. April til anklei@ous-hf.no I e-postens emnerubrikk skrives:  Den internasjonale sykepleierdagen 2019