Fylkesmøte 2019

Av Nina Horpestad, 13.03.2019

NSF Rogaland vil arrangere sitt fylkesmøte ved Hotell Scandic Stavanger City torsdag 28.mars. Fylkesmøte er NSF Rogalands øverste organ og er åpent for alle medlemmer.

Fylkesmøtet arrangeres hvert fjerde år og skal normalt velge nytt fylkesstyre og NSF Rogalands delegasjon til NSFs landsmøte i november.  Årets fylkesmøte skal imidlertid ikke velge nytt fylkesstyre da høstens landsmøte skal vedta fremtidig organisering av NSF. Skal NSF organiseres ut de nye fylkene som følger av regionsreformen? Eller skal vi organiseres ut fra geografiske samarbeidsområder (f.eks NSF Vest bestående av Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane)? Eller skal vi beholde dagens en organiseres ut fra dagens modell med 19 geografiske områder tilsvarende dagens fylker?

Når fremtidig organisering er vedtatt vil det bli avholdt fylkesmøter i de vedtatte områdene i 2020. Det vil si at dagens fylkesstyre sitter et år på «overtid» og fungerer frem til 2020.

Fylkesmøtet består av delegater fra de ulike HTV-områdene med forslags, - uttale og stemmerett. I tillegg deltar fylkesstyrets medlemmer, fylkesleddets nominasjonskomité, fylkesleddets hovedtillitsvalgte, lokale faggruppeledere og felles representant i fylkesstyret for lokale faggruppemedlemmer – uten stemmerett, men med uttale- og forslagsrett, i den grad disse ikke er valgt som delegater.

NSF Rogalands medlemmer er velkomne til å følge fylkesmøtet. Møtet starter kl. 09.00 og varer frem til alle valg er unnagjort – stipulert til rundt 16.00. 

Adressen er Scandic Stavanger City, Reidar Berges gate 7, 4013 Stavanger.

 

VELKOMMEN TIL FYLKESMØTE!