Foreslå kandidater til verv 2019-2023!

Av NSF

Medlemmer i NSF som ønsker å foreslå kandidater til sentrale verv for neste landsmøteperiode gjør dette via valgsidene.

Landsmøtet skal ifølge vedtektene § 8 bokstav E velge:

  • forbundsleder
  • nestleder
  • 2. nestleder
  • medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret
  • leder, medlemmer og varamedlemmer til nominasjonskomiteen
  • leder og medlemmer til rådet for sykepleieetikk
  • leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget