Kandidater til verv 2019-2023

Av NSF

Fristen for å foreslå kandidater til verv gikk ut 4. september. Her er oversikten over alle kandidater. I år er det hele seks kandidater til forbundsledervervet.

Landsmøtet skal ifølge vedtektene § 8 bokstav E velge:

  • forbundsleder
  • nestleder
  • 2. nestleder
  • medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret
  • leder, medlemmer og varamedlemmer til nominasjonskomiteen
  • leder og medlemmer til rådet for sykepleieetikk
  • leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget 

Du kan også lese mer om kandidatene i Sykepleien.