Foreslå kandidater til verv 2019-2023!

Av NSF

Medlemmer i NSF som ønsker å foreslå kandidater til sentrale verv for neste landsmøteperiode gjør dette via valgsidene.

Landsmøtet skal i november velge kandidater til 14 ulike verv:

 1. Forbundsleder
 2. Nestleder
 3. Andre nestleder
 4. Øvrige forbundsstyremedlemmer
 5. Varamedlemmer til forbundsstyret
 6. 1. vara til forbundsstyret velges ved eget valg
 7. Leder for Rådet for sykepleieetikk
 8. Medlemmer til Rådet
 9. Leder for landsmøtets kontrollutvalg
 10. Medlemmer til kontrollutvalget
 11. Varamedlemmer til landsmøtets kontrollutvalg
 12. Leder for nominasjonskomiteen
 13. Medlemmer til nominasjonskomiteen
 14. Varamedlemmer til nominasjonskomiteen