Velkommen til regional lederkonferanse 9 april

Av Elisabeth Jeppestøl, 14.03.2019

Tid: 9. april 2019 kl. 09.30-15.00
Sted: Scandic Sørlandet, Kristiansand
Tema: Kompetente sykepleiere og sterke fagmiljø
Målgruppe: Ledere

Vi er så heldig å ha fått følgende foredragsholdere:

Fullt og helt, ikke stykkevis og delt
Nina Mevold, administerende direktør Sørlandet Sykehus. Med sin bakgrunn som kommunaldirektør for byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune og nå sykehusdirektør, deler hun tanker og visjoner for mer sammenhengende helsetjenester. Nina Mevold fikk i 2018 Norsk sykehus og helsetjenesteforenings (NSH) pris som årets helseleder. 

Et miniseminar om ledelse, kjønn, språk og makt
Bente Lüdemann, er utdannet anestesisykepleier og har siden tatt Master of Public Health. Hun har erfaring som anestesisykepleier, flysykepleier og leder. Hun er idag avdelingsleder for anestesiavdelingen ved Oslo Universitetssykehus. Bente er også aktiv i Anestesisykepleierens Landsgruppe I NSF, ALNSF.
Nina Saunte, er utdannet skuespiller og har lang erfaring med kommunikasjonstrening gjennom foredrag, kurs og en til en trening. Nina jobbet i tre år som kommunikasjonsrådgiver i Helse Sør-Øst, og er idag ansatt som seniorrådgiver i Finans Norge. Hun er genuint opptatt av kommunikasjon og hva skal til for at mennesker skal oppleve seg sett i arbeidshverdagen. 

Hvordan sikre viktig kompetanse- bemanningskartlegging som utviklingsverktøy
Bjørn Lydersen, seniorrådgiver i Fag og Helsepolitisk avdeling, NSF. Sykepleier og statsviter.

Her melder du deg på årets konferanse: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4225153/12619