Hva er det sykepleiere kan som ingen andre kan?

Av NSF

Fagsjef Kari Elisabeth Bugge holdt innlegg på Sykepleien sitt debattmøte " Hva er egentlig sykepleie?" i Oslo 11.mars 2019.

Bokasinet med samme navn var utgangspunktet for debatten.

Undersøkelsen Sykepleien har gjort avdekket at sykepleiere gjør mye de mener andre burde ha gjort. I lys av sykepleiemangelen, er dette alvorlig. Hvorfor, og hvordan er det blitt slik?, og hvordan skal vi få til en endring? undret Bugge.

 Fagsjefen tror det er ulike og sammensatte grunner til denne situasjonen. Hun  belyste hva som kan være grunnen, samt hva som er det unikt sykepleiefaglig og som gjør sykepleiere til den største og mest ettertraktede yrkesgruppen i helsetjenesten.

Hun kom også med forslag til løsninger på hva profesjonen må gjøre for å komme ut av nåværende situasjon.

Innlegget hennes er vedlagt i sin helhet.