Invitasjon

Av NSF

Invitasjon til Fagseminar om forebygging av nyresvikt.

LNT i samarbeid med Norsk nyremedisinsk forening inviterer til Fagseminar om forebygging av nyresvikt fredag 24.september 2010. Kurset er også for sykepleiere så meld dere på.