Fylkesmøtet i Buskerud 2019

Av Elise Steen, 18.03.2019

Torsdag 14. mars 2019 gjennomførte NSF Buskerud sitt fylkesmøte i Drammen med 67 delegater og totalt 80 personer tilstede.

Fylkesmøtet startet med et kulturelt innslag ved sykepleier Lise Mette Lindland som sang to sanger. Takk for en god start på dagen!

Fylkesleder, Linda Lavik, innledet møtet, og fortalte litt om hva NSF Buskerud har arbeidet med de siste fire årene.

Live Gusfre og Inger Stulen ble oppnevnt som ordstyrere og styrte møtet på en god måte:

Sak 2 var informasjon om valg som skal foregå på Landsmøte 2019 ved Rita Standal medlem av sentral nominasjonskomite.

 

Sak 3, Rekrutteringssituasjonen i Buskerud, ble innledet av fylkesleder, Linda Lavik. Det ble lagt frem et forslag til uttalelse som ble debattert. Temaet førte til en engasjert debatt og mange var fremme og kom med innspill:

Sak 4: Prosjektleder Ole Anders Stensen innledet debatten rundt OU-prosessen i NSF, og presenterte blant annet de fire modellene for fremtidig organisering som såt igjen etter høringsrunder i organisasjonen.

Sak 5 var presentasjon av lokal nominasjonskomite i Buskerud og nominasjonskomiteens innstilling ved leder av komiteen Espen Bjørkenes:

Sak 6 Valg av 9 landsmøtedelegater og 5 vara delegater som skal representere NSF Buskerud på landsmøtet i november:

Disse 9 ble valgt til landsmøtedelegater:

Kristine Katrud Ask HTV Drammen kommune og fylkesstyremedlem

Tom Frost FTV Vestre Viken og nestleder i fylkesstyret

Heidi Neverdal Haugen HTV Ringerike sykehus og fylkesstyremedlem

Pia Hirvonen TV ved familiesenteret i Øvre Eiker

Heidi Hvaal HTV Kongsberg kommune og fagsykepleier

Janne Iversen TV ved Føde og barsel Drammen sykehus og leder av det lokale jordmorforbundet i Buskerud

Linda Lavik fylkesleder i Buskerud

Siri Meyer førstelektor ved HSN, fylkesstyremedlem og nestleder i lokal faggruppe for geriatri og demens

Liv Heidi B. Remo nestleder i Buskeruds lokallag for sykepleieledere og daglig leder ved legevalta i Drammensregionen.

Resultatet av varadelegatvalget:

Sigrid Karin Tvedt 1. vara rådgiver kvalitet og helsefag ved kirurgisk klinikk Drammen sykehus

Gunn Kjersti Westerlund 2. vara avdelingssykepleier kirurgen 1 Drammen sykehus, sekretær for NSFs lokale faggruppe for sykepleieledere og medlem i fylkesstyret

Cecilie Føreland 3. vara HTV Drammen sykehus

Espen Gade Rolland 4. vara leder av NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus og arbeider som kvalitetsrådgiver ved Drammen DPS Vestre Viken

Kathy Lie 5. vara HTV Drammen sykehus.

Bilde av de valgte delegatene til landsmøtet inkludert 1. vara som fortsatt var tilstede når bilde ble tatt: