Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i abortloven for å regulere adgangen til fosterreduksjon.

Høring av forslag til endringer i abortloven - regelverk for fosterreduksjon. Jordmorforbundet ønsker gjerne  innspill fra våre medlemmer. Sendes til jordmor@nsf.no innen 27.03.19

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i abortloven for å regulere adgangen til fosterreduksjon.

Du har også anledning til å sende ditt eget høringsinnspill. Departementet ber om merknader til forslaget innen 2. april 2019. Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer: https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/?ownerid=421

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.