Referat Sundvolden symposiet

Av Ann-Karin Andorsen, 19.03.2019

Referat fra Sundvolden-symposiet for helsepersonell som arbeider med barn og ungdom med diabetes.

6. -7. februar 2019 Sundvolden hotell.

Ellen Renate Oord

Referat fra Sundvolden 2019.docx