Sutureringskurs for jordmødre

Av Jordmorforbundet NSF, 20.03.2019

Denne uken har Jordmorforbundet NSF i samarbeid med GynZone arrangert sutureringskurs for jordmødre og jordmorstudenter, i Oslo. Fokuset på å forebygge fødselsrifter er stort i Norge, og Jordmorforbundet ønsker å bidra til at jordmødres kunnskapsnivå og kompetanse øker på dette området.

Introduksjonskurs/inspirasjonsdag og masterclass kurs i Oslo ble stor suksess. Engasjerte og dyktige kursholdere og ikke mindre engasjerte deltagere fylte denne uken Sykepleierenes hus i Oslo. For en glede å samle jordmødre og jordmorstudenter fra ulike deler av landet for felles fagutvikling på denne måten. Kurset var åpent for alle jordmødre og jordmorstudenter uavhengig av hvor man er organisert. På agendaen stod diagostisering av rifter, knuteteknikker og suturerings teknikker som er utviklet kunnskapsbasert av Sara Kindberg; jordmor,klinisk jordmorspesialist og ph.d fra Aarhus Universitetssykehus. Fokus på riktig utstyr var det også; - Bruk pinsett når dere syr!, er klar melding fra underviserene.

  

Fokus på rifter

Fokuset på rifter er stort i Norge, og Jordmorforbundet ønsker å bidra til at kunnskapsnivået øker på dette området. Underdiagnostisering og smertefulle rifter/sting får store konsekvenser for den det gjelder og med økt kunnskap unngår vi dette i større grad. Det har vært en oppfatning i mange avdelinger på at den som har fødselen også må sy sin egen rift. Men hvorfor? spør underviserne. 
- Er det riktig at den jordmoren som har stått i fødsel hele natten er også den som skal sy? Kan det ikke være en god ide at en uthvilt jordmor som kommer på vakt etter deg, eller en jordmor som ikke har stått inne på fødestuen halve vakten, er den som tar seg av sutureringen? Argumentet til underviserne er vanskelig å være uenig i. At kollegaen ser kvinnen med nye øyne, sørger for god bedøvelse, riktig diagnostikk og rett suturering, er et godt poeng.  Hvem som syr, har sjeldent noe å si for fødekvinnen, så lenge det blir sydd på en god måte, sier underviserene.

Oppfølging

Instruktør og jordmor, Lone Halkier Egelie, forteller at ved Aarhus Universitetssykehus er inspisering av suturer 2 dager etter fødsel like vanlig som en hørselstest er på det nyfødte barnet. Den første uken etter fødsel er den beste uken for å rette opp feil-suturerte rifter. Det gir også anledning til å komme med konstruktiv tilbakemelding til jordmoren som har sydd, og gi bedre opplæring til de som ikke føler at de mestrer sutureringen så godt. – På denne måten blir kvinnen fornøyd, og jordmødrene blir flinkere til å sy, det er vinn, vinn, sier hun.

E-læring

Alle deltagerne på GynZonekurset får tilgang til e-læringslisens på gynzone.dk. En nettside med grundig undervisning med illustrasjoner, fantomer og reelle bilder og videoer for jordmødre og fødselsleger som skal sy rifter etter fødsel.

 

Vi håper alle kursistene bidrar inn i sitt arbeidsmiljø med ny kunnskap! Takk for flotte kursdager!