Nominasjonskomiteens innstilling av kandidater til Landsmøtet 2019

Av Laila Wilhelmsen, 21.03.2019

Nominasjonskomiteen har nå gjort sin innstilling av delegater og varadelegater til Landsmøtet 2019. Valget skjer på fylkesmøtet i Bodø 28. mars.

 Innstillingen gir etter nominasjonskomiteens mening den best sammensatte delegasjonen for NSF Nordland.

 

På fylkesmøtet 28. mars vil nominasjonskomiteen redegjøre for sitt arbeid og begrunne innstillingen. Delegater på fylkesmøtet fra hele Nordland vil velge den endelige landsmøtedelegasjonen fra Nordland.

 

NSF Nordland er tildelt 8 delegatplasser. I tillegg vil den som blir valgt til 1. vara også delta på landsmøtet.

 

Kandidater i prioritert rekkefølge:

  1. Gjertrud Krokaa
  2. Cecilie Woll Johansen
  3. Tor Erlend Nordhuus
  4. Dag Christian Johansen
  5. Trude Reppe Selnes
  6. Elin Merete Skyrud
  7. Solveig Thomassen
  8. Astrid Aasebøstøl

 

 Øvrige kandidater i alfabetisk rekkefølge:

 Anita Tymi

Birgitte Øverdal

Johnny Jensen

Laila Jota

Lisbeth Ann Johansen

Øystein Wik