Veileder til Hovedavtalen

Av Forhandlingsavdelingen, 21.03.2019

Det er bred enighet om at tillitsvalgtes medinnflytelse er viktig, og at samarbeid og tillit er en forutsetning for gode tjenester i kommunene/fylkeskommunene. Grunnlaget for dette finnes i hovedavtalen, og nå har partene laget en veileder til denne.

Hovedavtalen er en rammeavtale som gir de lokale partene relativt stor frihet til å finne gode og hensiktsmessige måter å samhandle på. Flere av bestemmelsene i avtalene gir rom for tolkning, uten at det er mulig å gi helt presise svar på hvordan de skal forstås. Denne veilederen skal bidra til en god praktisering av bestemmelsene. På samme måte som hovedavtalen, må den leses og forstås i sammenheng med formålet i avtalen.

Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å bruke veilederen aktivt i det lokale partssamarbeidet.

I tillegg har NSF utarbeidet noen råd til hovedtillitsvalgte som vi håper vil være til hjelp når de skal drøfte tillitsvalgordningen i de enkelte kommunene/fylkeskommuner. Denne finner dere under sidene for tillitsvalgte.

Veileder til hovedavtalen på KS-området (PDF)