Avstemming av B-delsoverenskomst

Av Torgeir Birkeland, 22.03.2019

Våre medlemmer ved Kongsvinger sykehus og DPS Kongsvinger inviteres (i egen e-post) til å stemme over hvilken B-delsoverenskomst de ønsker å følge frem til 1. mai 2020.

For å ha muligheten til å ta stilling til alternativene anbefales det å lese B-delsoverenskomtene som ligger vedlagt.

Vi har også lagt ved brev fra arbeidsgiver samt presentasjonen som ble benyttet på medlemsmøtet på Kongsvinger sykehus 20. mars.