Hva er egentlig sykepleie?

Av Hans Yngve Bjerkås, 22.03.2019

Delta på vårt debattmøte tirsdag 26. mars på Ishavshotellet i Tromsø kl. 14:15–17:00.

En stadig større del av sykepleierens tid går med til ­koordinering, dokumentering og organisatorisk ­arbeid ­foran skjermen. Forsvinner den kompetente pleien og de gode observasjonene? Er systemene en ­trussel mot hva ­sykepleiefaget bør være, eller trenger vi å tenke nytt om hva sykepleie er?

Dette er noe vi vil forsøke å få svar på sammen med god innledere og debattanter.