Velkommen til Fagkafè mandag 1.april

Av Anne Hansen Vartdal, 24.03.2019

 

VI INVITERER TIL FAGKAFÈ

PÅ FYLKESKONTORET, JERNBANESTASJONEN I ARENDAL MANDAG 1.APRIL KL. 18- 20

 Denne gangen har vi invitert Kristin Jeppestøl, Avansert Geriatrisk Sykepleier i Tvedestrand kommune og offentlig PHD stipendiat.

Kristin holder på med doktorgradsarbeid på bruk av metoden TILT (tidlig identifisering av livstruende tilstander) hos hjemmeboende. Hun forteller om studien og erfaringer og tanker hun har gjort seg så langt.

I det daglige arbeidet er hun også opptatt av ernæring hos eldre, og hvordan den påvirker helsa. Hun deler erfaringer med bruk av appèn Appetitus i bruk i sykehjem- og hjemmesykepleien.