Gjennomslag for økt lønn i Kongsberg kommune

Av Elise Steen, 25.03.2019

Norsk Sykepleierforbund i Kongsberg kommune ved hovedtillitsvalgt, Heidi Hvaal, har i lang tid argumentert for å bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere og spesialsykepleiere i kommunen. Politikerne har innvilget 3,5 millioner til formålet. 

Gjennom påvirkning i samarbeidsmøter med arbeidsgiver, bruk av media og informasjon til lokale politikere, kan hovedtillitsvalgt nå se etterlengtede resultater. Etter at arbeidsgiver har gjennomført drøftinger med NSF og Fagforbundet, har arbeidsgiver besluttet at midlene politikerne har innvilget skal fordeles på følgende måte:

Alle sykepleiere og spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet eller mer, som jobber i turnus, gis 25 000 kr i lønnsøkning med virkning fra 1. januar 2019. Dette vil også gis til sykepleiere som tilsettes fremover, og som fyller kriteriene som er satt.

Arbeidsgivers mål er at tiltaket understøtter kommunens anerkjennelse av våre fast ansatte erfarne sykepleiere og at det vil bidra til å beholde arbeidskraft. Ut fra at kommunen hadde begrensede midler tilgjengelig, valgte arbeidsgiver å sette noen kriterier og prioritere slik at beløpet ble på en viss størrelse, og ikke bare et lite beløp til alle.

Hovedtillitsvalgt for NSF ønsket i utgangspunktet at alle sykepleiere i kommunen uavhengig av ansiennitet, type spesialisering og arbeidstid skulle få lønnsøkning. Det er et stort skritt i riktig retning at politikerne og arbeidsgiver viser at de er villige til å bruke lønn som virkemiddel. NSF vil jobbe videre både lokalt og sentralt for at alle sykepleiere får en lønn som verdsetter kompetanse og ansvar.