Utlysning av stipend 2019

Av Silje Severine Sætre, 25.03.2019

Nå har du som medlem av faggruppen muligheten til å søke stipend! Formålet med stipend er å stimulere til fagutvikling og styrke medlemmenes kunnskapsnivå. 

I år lyses det ut fire stipend. Ett stipend på 15.000 kr, og tre stipend på 5000 kr hver. Søknadsfristen er 1. juni 2019 og søknader sendes elektronisk til leder av NSFs Faggruppe for smittevern v/Arnold Måsøval-Jensen; arnold.maasoeval-jensen@helse-mr.no

Vi håper mange vil benytte seg av muligheten! Lykke til!

Åpne denne saken for å komme til søknadsskjema og kriterier for tildeling.