21.4 millioner kroner til yrkesskadde medlemmer

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 25.03.2019

I løpet av de fire siste årene har NSF sørget for at yrkesskadde medlemmer har fått erstatning på til sammen 77.2 millioner kroner. Mange av sakene har vært svært krevende, gått over mange år før man endelig kommer til enighet med forsikringsselskap, - og det blir stadig vanskeligere å få medhold.

Hvis du skader deg på jobb eller pådrar deg yrkessykdom, kan du ha rett til erstatning. Yrkesskadegruppa i NSF bistår medlemmer med å få den erstatning de har krav på etter Folketrygdens regler og etter Yrkesskadeforsikringsloven. Bistanden er gratis. NSFs spesialister på yrkesskadesaker kan gi råd og veiledning i saker, og de kan også overta saksbehandlingen.

I 2018 bistod Yrkesskadegruppa i NSF i 206 yrkesskadesaker og sørget for i alt 21.4 millioner kroner i yrkesskadeerstatning til NSFs medlemmer. NSFs yrkesskadegruppe består av to advokater fra NSFs forhandlingsavdeling og seks rådgivere fra fylkene. En av dem er Eva Zimmermann, som er sykepleier og seniorrådgiver i NSF Østfold. Se bilde. I tillegg til å ha ansvar for yrkesskadesaksbehandling for medlemmer i Østfold, har hun også ansvar for dette i fylkene Buskerud, Hedmark og Oppland.

Medlemmer i Østfold kan kontakte Eva Zimmermann ved spørsmål/behov for bistand på tlf 69 13 29 83 eller e-post eva.zimmermann@nsf.no.

Du finner mer om dine rettigheter ved yrkesskade på NSFs nettside - se vedlagte lenke; https://www.nsf.no/yrkesskade/artikkelliste/17085