Disse ble valgt til å representere Oppland på landsmøtet

Av Thomas Emil Lykken, 26.03.2019

På fylkesmøtet den 19. mars ble det gjennomført valg på delegater til landsmøtet.

Nominasjonskomiteens innstilling ble i all hovedsak fulgt.

De som ble valgt var:

Ingunn Holtklimpen, Sykehuset Innlandet Gjøvik/Lillehammer

Marianne Nielsen, Sykehuset Innlandet Gjøvik/Lillehammer

Øivinn Sandvold, Østre Toten kommune

Tonje Sneve Strandheim, Lillehammer kommune

Ida Blåfjelldal, Sør Aurdal kommune

Benedicte Laanke, Østre Toten kommune

 

Varadelegater (første vara deltar på landsmøtet)

1. Elisabeth Rosenvinge Gjøvik kommune

2. Brita Samuelsen, Sykehuset Innlandet Gjøvik/Lillehammer

3. Renate Ringheim, Lillehammer kommune

4. Anne Lina Minge, Sykehuset Innlandet Gjøvik Lillehammer

5. Anne Kari Hovde, Unicare Steffensrud

6. Siri Johanne Olsen, Østre Toten kommune