Etter- og videreutdanning i "Pleie og behandling av ikke-helende sår"

Høgskulen på Vestlandet starter nytt kull fra høsten 2019. 

Studiet er for det meste nettbasert deltidsutdanning over to semester. Sted: Haugesund.

Søknadsfrist: 15. april 2019

 

"I løpet av dei siste 10-15 åra har pleie- og behandling av sår vakse fram som eit eige fag. Det vitskaplige grunnlaget for faget har og hatt ei rivande utvikling i denne perioden. Det trengst personell med spesialkompetanse innan sårhandsaming på alle nivå av helsetenesta."

Utdanningen består av to semester á 15 studiepoeng, som begge blir avsluttet med eksamen.

Følg link for mer informasjon.

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/sar/

Det er mulig å søke styret om støtte til utdanningen.