21,4 millioner kroner til yrkesskadde medlemmer

Av Halvard Dalen, 02.04.2019

I løpet av de fire siste årene har NSF sørget for at yrkesskadde medlemmer har fått erstatning på til sammen 77.2 millioner kroner. Mange av sakene har vært svært krevende, gått over mange år før man endelig kommer til enighet med forsikringsselskap, - og det blir stadig vanskeligere å få medhold.

Hvis du skader deg på jobb eller pådrar deg yrkessykdom, kan du ha rett til erstatning. Yrkesskadegruppa i NSF bistår medlemmer med å få den erstatning de har krav på etter Folketrygdens regler og etter Yrkesskadeforsikringsloven. Bistanden er gratis.

NSFs spesialister på yrkesskadesaker kan gi råd og veiledning i saker, og de kan også overta saksbehandlingen.

I 2018 bistod Yrkesskadegruppa i NSF i 206 yrkesskadesaker og sørget for i alt 21.4 millioner kroner i yrkesskadeerstatning til NSFs medlemmer.

NSFs yrkesskadegruppe består av to advokater fra NSFs forhandlingsavdeling og seks rådgivere fra fylkene. En av dem er Kristin Sæberg Håkonsen, som er sykepleier og seniorrådgiver i NSF Aust-Agder. 

I tillegg til å ha ansvar for yrkesskadesaksbehandling for medlemmer i Aust-Agder, har Kristin også ansvar for dette i fylkene Vestfold, Telemark og Vest-Agder.

Medlemmer i Aust-Agder kan kontakte Kristin Sæberg Håkonsen ved spørsmål/behov for bistand på tlf 37 09 87 83 eller via e-post til kristin.hakonsen@nsf.no 

Du finner mer om dine rettigheter ved yrkesskade på NSFs nettside - se vedlagte lenke; https://www.nsf.no/yrkesskade/artikkelliste/17085