Stor sykepleiermangel i Norge

Av NSF, 27.03.2019

Mangel på sykepleiere i norske kommuner fører til alvorlige avvik og store belastninger for både pasienter og pårørende. Støtt Norsk Sykepleierforbunds arbeid for å få gjennomslag for et sykepleierløft.

Et sykepleierløft vil være det viktigste grepet for å rekruttere og holde sykepleierne i helsevesenet – og for å løse sykepleiermangelen. 

Les eksempler på konsekvenser av sykepleiermangelen på sykepleierløftet.no.

Norge mangler i dag nesten 6000 sykepleiere. Om under 20 år vil vi mangle over 30.000 – hvis vi ikke gjør noe nå.

Les mer og signer for å vise at du krever et sykepleierløft.