Ny lederutdanning for primærhelsetjenesten

Av NSF, 28.03.2019

Vil du lære om ledelse, endring og innovasjon? Søk studiet "Helseledelse – nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten", utviklet av Helsedirektoratet, KS og Handelshøyskolen BI innen 15. april. Utdanningen er gratis.

Norsk Sykepleierforbund har vært med å påvirke til at utdanningen ble opprettet, og anbefaler ledermedlemmer å ta utdanningen.

Helsedepartementet har etablert og finansierer utdannelsen, som er et samlingsbasert Executive Master-program som gir 30 studiepoeng på masternivå.

Studieprogrammet ledes av en styringsgruppe under Helsedepartementet der KS m.fl. også deltar. Det gjennomføres på deltid, ved BI i Oslo og Bergen.

Programmet inkluderer seks samlinger på tre-fire dager i løpet av studieåret. Studentene evalueres gjennom en praksisorientert prosjektoppgave, og hjemmeeksamen.

Utdanningen er innrettet mot alle kategorier fagpersonale som har lederroller på ulike nivå i kommunehelsetjenesten.

Undervisningen er gratis, takket være finansiering gjennom statsbudsjettet.

Her finner du mer informasjon, og søknadsskjema

Informasjonsfilm om studiet.