Vel gjennomført fylkesmøte

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 31.03.2019

Fra 28. til 29. mars holdt NSF Østfold fylkesmøte. I tillegg til andre viktige tema stod valg av landsmøtedelegater på dagsorden.

Fylkesmøtet har valgt følgende delegater til NSFs landsmøte, som holdes 4.-8. november på Gardermoen;

- Ann-Chatrin L. Leonardsen, jobber på Høgskolen i Østfold og er faggruppeleder for ALNSF i Østfold

- Anne Kierulf-Jacobsen, hovedtillitsvalgt i Sarpsborg kommune

- Anne Mette Pettersen, jobber i Halden kommune og sitter i NSF Østfolds fylkesstyre

-  Anita T. Granli, foretakstillitsvalgt i Sykehuset Østfold

- Birgit H. Evensen, tillitsvalgt i Sykehuset Østfold

- Dag W. Larsen, tillitsvalgt i Sykehuset Østfold

- Karen Brasetvik, fylkesleder

- Øyvind Moksness, hovedtillitsvalgt i Sykehuset Østfold

- Elisabeth Stø, 1. vara

I tillegg til å velge NSF Østfolds landsmøtedelegater var følgende tema på fylkesmøtet:

  • NSFs organisasjonsutviklingsprosess ved prosjektleder Ole-Anders Stensen
  • Valg og valgprosess frem mot landsmøtet ved Rita Standal, nestleder i den sentrale nominasjonskomiteen
  • Yrkesskadesaksbehandling i NSF ved Eva Zimmermann, seniorrådgiver i NSF Østfold
  • Rekruttering til kommunal sektor - Karen Brasetviks presentasjon av masteroppgaven "Ledelse på hugget eller hælene"
  • Sykepleierløftet ved Solveig K. Bratseth
  • Forsvarlighetsvurderinger av arbeidstidsordninger ved overlege og spesialiset i arbeidsmedisin Tor Erik Danielsen fra Arbeidstilsynet
  • Ordfører Sindre Marthinsen-Evje fra Sarpsborg og helsepolitiker Elin Lexander fra Halden innledet om hva deres kommuner gjør for å rekruttere og beholde sykepleiere. Deretter ble det debatt med salen.

Vedlagt følger lysarkene foreleserne brukte.

På Facebook under Norsk Sykepleierforbund Østfold finner du flere bilder fra fylkesmøtet.