NSFs Sykepleierkonferanse innen psykisk helse og rus

Av Espen Gade Rolland, 02.04.2019

Påmeldingen har åpnet
I år samarbeider NSF-SPoR med Fag og helsepolitisk avdeling og Sentralt Fagforum i Norsk sykepleierforbund om felles konferanse 13. og 14. juni 2019.

Trykk her for program og påmelding