Fylkesmøtet i NSF Troms

Av Hans Yngve Bjerkås, 02.04.2019

I slutten av mars ble det avholdt  Fylkesmøte i NSF Troms. Her ble det utarbeidet politiske uttalelser og valgt delegater til kommende Landsmøte.

NSF Troms arrangerer Fylkesmøtet i forkant av Landsmøtet som gjennomføres hvert 4. år. Fylkesmøtet er NSF Troms øverste organ - som til vanlig velger Fylkesleder og nytt Fylkesstyre. På grunn av den store organisasjonsutviklingsprosessen som nå pågår, vil ny Fylkesleder og nytt Fylkesstyre først bli valgt etter at Landsmøtet har besluttet hvordan NSF skal være organisert i fremtiden.

Det ble i denne omgang kun valgt delegater til Landsmøtet, samt at vi besluttet 4 politisk uttalelser fra NSF Troms.

De som reiser til Landsmøtet som delegater for NSF Troms er:

Vibeke Haukland - UNN Narvik, Line Yttervik Jenssen - UNN Tromsø, Trine Karlsen - UNN Tromsø, Monica Nyrud - Karlsøy kommune, Lena Røsæg Olsen - Dyrøy kommune og Marianne Haagensen Øien - UNN Tromsø

Varadelegater:

Geir Magne Johnsen - 1. varadelegat, Bjarte Landsem - 2. varadelegat, Hilde Fryberg Eilertsen - 3. varadelegat, Siv-Tone Furu - 4. varadelegat, Daniel Brox - 5. varadelegat, Linda Therese Norrie -      6. varadelegat.

 

Vedlagt finner dere de politiske uttalelsene om sykehusøkonomien, ambulansefly, sykepleiemangel i kommunene og om ambulansetjenesten som ble vedtatt på Fylkesmøtet.