Hva er egentlig sykepleie?

Av Hans Yngve Bjerkås, 02.04.2019

6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde ha utført. Hva er egentlig sykepleie? Dette var noe vi ønsket å få besvart under vår paneldebatt 26. mars på Ishavshotellet

En stadig større del av sykepleierens tid går med til ­koordinering, dokumentering og organisatorisk ­arbeid ­foran skjermen. Forsvinner den kompetente pleien og de gode observasjonene? Er systemene en ­trussel mot hva ­sykepleiefaget bør være, eller trenger vi å tenke nytt om hva sykepleie er?

Våre innledere var:

Liv Bjørnhaug Johansen, temaredaktør i Sykepleien:

https://sykepleien.no/2019/03/innledning-til-debatt-ved-liv-bjornhaug-johansen-hva-er-egentlig-sykepleie

Ingunn Elstad, professor i sykepleie, UiT

https://sykepleien.no/forskning/2019/02/grunnleggjande-sjukepleie-gjeld-liv-og-dod

Maria Strandås, stipendiat, fakultet for sykepleie og helsevitenskap:
Hva er sykepleie og hva burde det være? Sykepleien 01/2019, side 154

Lill Sverresdatter Larsen, førsteamanuensis ved Institutt for helse og omsorgfag, UiT

https://sykepleien.no/forskning/2016/08/hva-er-sykepleie

 

Panelet besto av:

Ann-Sissel Nordgård, spesialsykepleier i hjemmetjenesten i Tromsø kommune

Annie Skoglund, seksjonsleder for hjemmetjenester i Tromsø kommune

Margrethe Kristiansen, seksjonsleder for sykehjem i Tromsø Kommune.

Mari Ann Benonisen, avdelingsleder i hjemmetjenesten og kommunestyrerepresentant (Ap),

Lill Sverresdatter Larsen, førsteamanuensis ved Institutt for helse og omsorgfag, UiT

Debattleder: Barth Tholens, redaktør i Sykepleien

 

Følgende hovedspørsmål ble forsøkt belyst i debatten:

 

 1. Mange sykepleiere i Sykepleiens undersøkelse https://sykepleien.no/2019/02/6-av-10-sykepleiere-bruker-daglig-tid-pa-oppgaver-de-mener-andre-burde-utfore svarer at de bruker mye tid på oppgaver som egentlig ikke er sykepleieroppgaver.
  Hvorfor ble det slik? Hva er det med strukturene i helsetjenesten som gjør at sykepleiere i dag opplever at de gjør ting de ikke burde?
 2. Hva er egentlig kjernen i sykepleierfaget?
  https://sykepleien.no/meninger/innspill/2019/02/trenger-vi-sykepleieteori
  Gitt at det blir stor sykepleiermangel i framtiden – hva bør sykepleiere holde på med?
 3. Hva er det som må skje med sykepleiere selv for at de i større grad skal oppleve å få bruke sin utdanning riktig?
  Er det et organisatorisk spørsmål? Eller handler det om identitet og selvbevissthet?

Det er tydelig at dette temaet fenger mange og når dørene åpnet strømmet det inn
folk som ville overvære debatten. Vi kunne trykt si at det var "stinn
brakke" og langt over forventninger. NSF Troms vil takke alle som bidro til at dette ble en god og begivenhetsrik opplevelse.

Tusen takk til alle som deltok!