Erfaringsutveksling i Afrika

Av NSF

Utdanning for sykepleiere og jordmødre er et aktuelt tema også sør for Sahara.

Etter folkemordet i Rwanda i 1994 hadde landet kun 349 sykepleiere. Kvalitet i utdanningen har siden vært et tema.

Fra 1995 fokuserte landet på å utdanne et stort antall sykepleiere, men fra 2007 ble denne utdanningen faset ut fordi man ønsket å utdanne sykepleiere på diplom/bachelornivå. 

 I dag har Rwanda både master- og doktorgradsutdanning, men en utfordring er at man at ikke blir ansatt som spesialsykepleier eller får kompensasjon for kvalifikasjonen. I tillegg må man dekke studieavgiften selv, noe som er vanskelig for mange. Andre kjente utfordringer er blant annet mangel på praksisplasser og få veiledere.

I Malawi mener noen at jo mer utdanning sykepleierne får – jo større avstand får de til pasientene, i følge Shouts Simeza, president i National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM). I Malawi har man 3,6 sykepleiere per 10 000 innbyggere, og 8721 stillinger er ubesatt fordi myndighetene ikke har penger. Mange sykepleiere er derfor arbeidsløse.

- Mange sykepleiere med høyere utdanning ønsker å jobbe 'bedside', men de blir ikke kompensert for utdanningen sin, argumenterer Edith Lunkuse, styremedlem i Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU).

En høyere utdanning betyr økt kompetanse, og også høyere selvtillit. -I vurdering av pasienten og i møte med legen kan du underbygge argumentene dine bedre, sier Edith.

Debatten om utdanning fortsetter utover i uken.

Sykepleierorganisasjon til sykepleierorganisasjon

- Takket være erfaringsdeling mellom oss søsterorganisasjoner har vi klart å gjøre organisasjonene våre mer bærekraftige slik at vi kan jobbe for sykepleiere og jordmødre, sa Andre Gitembagara, president i Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU) i sin åpning av fagseminaret i Kigali, Rwanda.

Dette er første gang NSF og partnere har samlet ledere og eksperter på temaet sykepleierutdanning.

Fagseminaret arrangeres av RNMU i samarbeid med NSF og har deltakere fra Malawi, Zambia, Rwanda og Norge. Fra NSF deltar blant annet andre nestleder Karen Bjøro, styremedlem Kirsten Brubakk, studentleder Sebastian Dahl, fylkeslederne Ståle Ræstad og Sølvi Sæther, fagsjef Kari Bugge og seniorrådgiver Eva Østvik.