Lokalt fagforum i Buskerud

Av Trude Hansen, 03.04.2019

Det lokale fagforum i Buskerud avholdt møte på fylkeskontoret 2.4.19.

Lederne i lokale faggrupper i Buskerud var invitert til møte på fylkeskontoret 2.4.19. Der møtte lederne fra helsesykepleierne, geriatri og demens, faggruppen for ledere, landsgruppen for operasjonssykepleiere og anestesisykepleiernes landsgruppe av NSF. I tillegg var fylkesleder Linda Lavik til stede.

Det er engasjerte ledere som forteller om fagkafeer og andre medlemstilbud. Man prøver også å samarbeide med andre faggrupper for å kunne favne enda flere.

Det var gode diskusjoner rundt utfordringer i sykepleietjenesten i Buskerud. Det er ulike utfordringer i de forskjellige gruppene - både i forhold til kommuner og sykehus. Faggruppene opplever stabilitet og litt vekst av medlemmer i gruppene.