Vi kan lære fra Zambia

Av NSF, 03.04.2019

Tillitsvalgte har lenge tatt til orde for behovet for systematisk kompetanseutvikling av alle
ansatte.

I Norge er det elektroniske kompetanseverktøyet Dossier implementert i sykehus og piloter er startet for kompetansekartlegging. Men i Norge er vi bare i oppstarten av hvordan vi skal fylle dette med innhold.

-Det er fantastisk å høre hvordan den Zambiske sykepleierorganisasjonen sammen med myndighetene har utviklet er program for kontinuerlig kompetanseutvikling av sykepleiere, sier Kirsten Brubakk, konserntillitsvalgt Unio, Helse Sør Øst, og styremedlem i Norsk Sykepleierforbund.

2.-5. april er ledere og eksperter fra Rwanda, Zambia, Malawi og Norge samlet i Rwandas hovedstad Kigali for å diskutere utdanning og faglig utvikling for sykepleiere og jordmødre. Til tross for store kontekstuelle forskjeller har landene også mye til felles. Det er inspirerende å se at læring går alle veier. -Vi har knyttet kontakter for verdifull læring og videre erfaringsutveksling, forteller Kirsten.