Fylkesdelegater

Av NSF

Alle fylkesmøter er avholdt, og delegater er valgt. Samlet oversikt finner du her.

NSF Student valgte de fleste av studentdelegatene i april. De siste velges på årsmøtet i juni. Til sammen stiller 181 delegater med stemmerett.