Fylkesdelegater

Av NSF

Alle fylkesmøter er avholdt, og delegater er valgt. Samlet oversikt finner du her.

NSF Student velger sine delegater på årsmøtet i slutten av juni. Til sammen stiller 181 delegater med stemmerett.