- Dette finner vi oss ikke i

Av NSF, 04.04.2019

I Malawi tar sykepleiere til gatene. Kvalifiserte sykepleiere blir ikke ordinært ansatt, men blir allikevel satt i arbeid full tid for småpenger.

- Disse sykepleierne gjør akkurat den samme jobben som andre sykepleiere men de får betalt i peanøtter, sier president Shouts Simeza i National Oganisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM).

I Malawi er sykepleiermangelen kritisk. I følge offisiell statistikk mangler landet 8721 sykepleiere. 66 prosent av sykepleierstillingene forblir ubesatt. I forhold til WHO-standarden for anbefalt antall sykepleiere per innbygger, er situasjonen enda verre.

Nå møter myndighetene krisen ved å bruke over 2000 kvalifiserte sykepleiere i såkalt deltids- eller midlertidige stillinger i lokale helsesentre/klinikker, og betaler 245-270 kroner måneden. Sykepleierne som ellers er arbeidsløse føler at de ikke har noe valg og underkaster seg hva NONM beskriver som direkte overgrep. De har faste utgifter hver måned. Under 300 kroner i måneden er et kummerlig bidrag selv i Malawi.

- Nå må vi sykepleiere stå sammen og støtte våre kolleger i Malawi, oppfordrer 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund og styremedlem i International Council of Nurses (ICN), Karen K. Bjøro.