Videreutdanning i ultralyddiagnotsikk for jordmødre - 20 år!

Av Helene Normann Furnes, 04.04.2019

2. april feiret videreudanning i ultralyddaignostikk for jordmødre 20år!

Store auditoriet på St. Olavs kvinne-og barnklinikk var arena for jumileumssymposiet, og var fylt av ultralyd jordmødre, studenter, gynekologer og foredragsholdere.

Programmet var fylt med nasjonale og internasjonale fordragsholdere med ulike perspektiv på ultralyd. Vi fikk en gjennomgang av ultralydens historie i Norge, og historien om hvordan videreutdanning i ultralyddainostikk for jordmødre kom i stand og har utviklet seg.

Da Jordmorforbundet lagde kampanjen #jordmorkan var #jordmorkanultralydisvangerskap en selvfølgelig del. Jordmødre er kontinuiteten i svangerskap- fødsel- og barselomsorgen, og derfor er det så viktig og riktig at det er jordmødre som gjør denne jobben. Viktigheten av å redusere variasjon i tjenestene ble poengtert flere ganger gjennom symposiumet. En nasjonal utdanning som sørger for likt grunnlag for alle landtes ultralydjordmødre er en viktig faktor i denne sammenheng.

Senter for Fostermedisin har gjennom sitt arbeide profilert fostermedisin og diagnostikk nasjonalt og internasjonalt på en meget fordelaktig måte, og er verdenskjente innen dette feltet. Det står stor respekt av pionerarbeidet som har lagt grunnlaget for UL slik vi kjenner det i dag. Senteret har vært sentralt i oppbygging og organisering av fosterdiagnostikk, og med utvikling av undervisning og utdanning for jordmødre som utfører de systematiske ultralydundersøkelsene. 

Jordmorforbundet gratulerer så mye med jubileet, og takker for et flott arrangement i Trondheim!