Valgresultater 2019

Av Trine Håvardsen Skaar, 02.05.2019

Studentvalget er nå avsluttet og kandidatene er klare!

Vi gratulerer alle de valgte og takker andre kandidater for at de har stilt seg til rådighet for medlemmene. Tusen takk!

Studentvalget er nå avsluttet og kandidatene som skal til Årsmøtet 2019, fylkesrepresentantene for 2019/2020 og landsmøtet 2019 er klare!

Du kan se en oversikt over kandidatene her.

Det har vært god oppsluttning rundt valgene i år, men det er likevel noen få områder vi mangler delegater fra. Dersom du ikke finner delegater fra ditt fylke eller ditt studiested innebærer det at det der er noen ledige verv. Disse plassene kan suppleres i ettertid, slik at vi sikrer at alle sykepleierstudentene ved de forskjellige campusene er representert. 

Dersom du ønsker å ettersuppleres kan du sende mail til trine.skaar@nsf.no

Vervene du kan ettersuppleres i til er: 

  • Skoledelegat fra din skole
  • Fylkesrepresentant fra ditt fylke
  • Landsmøtedelegat til NSFs landsmøte 2019

Studentstyret i NSF kan oppnevne kandidater til ubesatte verv når valgprosessen er avsluttet.

Vi gleder oss til å se dere alle på årets begivenhet for sykepleierstudentene,

Årsmøtet 2019!