Innkalling til landsmøtet

Av NSF

Alle som skal delta på landsmøtet fikk innkalling pr. e-post den 8. april. NSF Student velger sine siste delegater på årsmøtet i juni. De som ble valgt under studentvalget i april, fikk innkalling 13. mai.

Kandidater til verv i forbundsstyret og som leder av rådet for sykepleieetikk/kontrollutvalget/
nominasjonskomiteen, i den grad disse ikke er valgt som delegater, vil få egen innkalling senere.