Lønnsoppgjøret Spekter 2019

Av NSF, 11.04.2019

Det ble den 10. april oppnådd enighet mellom Spekter og Unio/NSF om de sosiale bestemmelsene for ansatte i helseforetakene.

NSF og Spekter vil starte opp lønnsforhandlingene (A2) den 24. april 2019.

Protokoll fra forhandlingene