Årsmøte i SPoR Buskerud 2019

Av Trude Hansen, 12.04.2019

25. mars ble det avholdt årsmøte i SPoR Buskerud. Dette er den lokale faggruppen for sykepleiere i psykisk helse og rus.

SPoR har i 2018 fokusert på å være synlige i Buskerud. Det har blitt arrangert fagkafe og gruppen har også deltatt med stand på arrangementer. Dette har blant annet ført til at faggruppen har fått flere medlemmer.

Fylkesleder Linda Lavik deltok med ett faglig innslag. Det samme gjorde leder av den sentrale faggruppen for psykisk helse og rus, Espen Gade Rolland. Begge innleggene skapte stort engasjement.

Hele styret stilte til gjenvalg og ble enstemming vedtatt. Leder for SPor Buskerud er Hilde Steen.

Dersom du ønsker å melde deg inn i faggruppen, kan du melde deg inn via denne siden:

 

https://www.nsf.no/faggrupper/psykisk-helse-og-rus