Beredskapsvakter - en veileder for tillitsvalgte

Av NSF Rogaland, 16.04.2019

NSF Rogaland har utarbeidet en veileder for bruk av beredskapsvakter (hjemmevakter). Veilederen beskriver lovgrunnlaget og partenes avtalekompetanse ved bruk av beredskapsvakter - både når beredskapsvaktene inngår i den alminnelige arbeidstiden,  og når de kommer i tillegg til avtalt arbeidstid i turnus.

Veilederen finner du som pdf-vedlegg til nede på denne siden.

KS Beredskapsvakter - veileder for tillitsvalgte Rogaland