Arbeidstid tredelt turnus

Av NSF

I forbindelse med tariffoppgjøret 2010 ble det avtalt at de nye reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for de i tredelt turnus, skulle implementeres i tariffavtalene. Det betyr at en del sykepleiere vil få en kortere ukentlig arbeidstid avhengig av mengden ubekvem arbeidstid i turnusen.

Omregningsreglene er slik at 1 time arbeid om natten regnes som 1 time og 15 minutter og 1 time arbeid på søn- og helgedag regnes som 1 time og 10 minutter.

For å bli omfattet av de nye reglene er det fastsatt bestemte vilkår. For det første må arbeidstakeren utføre arbeid til alle tider av døgnet, det vil si at han/hun må arbeide både på dag, kveld og natt. I tillegg er det et krav om arbeid minst hver tredje søndag.

De nye reglene gjelder kun for alminnelig arbeidstid – ikke for ekstravakter/overtid. Arbeidstakere som jobber deltid kommer også inn under bestemmelsen når vilkårene er oppfylt.

I tariffområdet Spekter ble reglene iverksatt fra 01.12.2010. I KS og Oslo kommune ble de iverksatt 01.01.2011. I Virke (den gang HSH) var det ulike tidspunkt for iverksetting. De som følger Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenester skulle inn i ordningen fra 01.12.2010, mens de som var omfattet av Landsoverenskomsten for helse- og sosiale tjenester fikk de nye reglene fra 01.01.2011.

Gjennomføringen av arbeidstidsreduksjonen vil bli ivaretatt lokalt i samarbeide mellom ledere og tillitsvalgte og bli integrert i de ulike elektroniske turnussystemene. Har du spørsmål i tilknytning til de nye reglene, kan du ta kontakt med din tillitsvalgte.

 

Mer omtale om tredelt turnus ved helseforetakene finner du i NSFs tariffmelding nr 12 med praktisering av de nye reglene om tredelt turnus i Spekter-området, samt vedlegg til tariffmeldingen med Spekters retningslinje for den nye bestemmelsen.