– Nå må KS våkne

Av NSF, 25.04.2019

– Vi har sagt klart fra til KS hva vi forventer ved årets lønnsoppgjør, sa ordfører i Trondheim Rita Ottervik da hun møtte sykepleierledere og NSFs forbundsleder Eli Gunhild By i Midt-Norge. Hun siktet til at sykepleierlønna må opp.

– Vi i storbynettverket (ordførerne i de sju største byene i landet: Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Tromsø) har gitt KS klar beskjed om våre forventninger. Vi kan ikke ha så store forskjeller i sykepleierlønn mellom sykehus og kommunene. Og det er spesielt vi i kommuner med store sykehus, der kommunene og sykehusene konkurrerer om samme arbeidskraft, som strever med å få nok kvalifisert personell, sa Trondheim-ordføreren da hun møtte 200 sykepleierledere fra Midt-Norge i Stjørdal.

Ottervik svarte på et direkte spørsmål fra en av deltakerne på konferansen, og hun fikk massiv applaus fra salen og stor støtte fra forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund for svaret.

– Dette er helt i tråd med det Norsk Sykepleierforbund mener og noe vi har sagt fra om i flere år. Når arbeidsgiverne nå gir beskjed om det samme, må også KS våkne. Og vi forventer at de gjør det nå ved årets tariffoppgjør, sa By.

Tarifforhandlingene med KS startet 11. april, og Unio og NSF har krevd at ansatte med høyere utdanning (inkludert sykepleiere) må prioriteres denne gangen.