Bunadsgeriljaen på plass utenfor Stortinget!

Av Jordmorforbundet NSF, 29.04.2019

I forbindelse med at initiativtaker til Bunadsgeriljaen, Anja Cecilie Solvik, hadde flere møter på Stortinget i dag møtte flere bunadskledde geriljamedlemmer opp for å vise sin støtte til saken. Fra Jordmorforbundet møtte blant andre Tuva Falch Skrondal og Sara Thommesen opp for å protestere mot nedleggelse av fødeavdelinger.

Både NRK, leder av Helsepartiet Lise Askvik og SVs helsepolitiker på Stortinget Sheida Sangtarash og Wanda Voldner ønsket å snakke med Jordmorforbundets representanter i dag. Norge har gått fra 160 fødeavdelinger til 45 i løpet av historisk sett kort tid. Stortingsvedtaket fra 2018 om at man skal bevare dagens fødeinstitusjoner følges ikke, og det er på høy tid at politikerne tar ansvar.

Forskning indikerer at friske kvinner uten risikofaktorer har bedre fødselsutfall ved å føde ved jordmorstyrte enheter. Slik utviklingen er i dag har vi snart ikke slike institusjoner igjen, og reduksjonen i antall fødesteder er nå drastisk. I tillegg viser forskningen til Hilde Engjom ved UiB at risikoen for komplikasjoner er langt høyere for fødende og baby dersom de har mer en 1 times reisevei til ei fullverdig fødeavdeling med akuttberedskap, som understreker viktigheten av å bevare de få fødeavdelinger vi har igjen. Allerede i 2009 hadde Norge færre fødesteder enn WHO modell og anbefaling for en trygg fødselsomsorg. Siden den tid har det blitt lagt ned flere fødeavdelinger og transportfødsler er doblet. Det er 6000 kvinner som har født ufrivillig utenfor fødested i løpet av de siste 15 årene.

Bunadsgreiljaen har sitt utspring fra Nord-Møre og ble dannet etter beslutningen om nedleggelse av Kristiansund fødeavdeling. Den endelige dommen faller 15. mai i år.

- Jeg mener at bunadsgeriljaen er noe av det vakreste som har skjedd i det politiske Norge. Det sender et så kraftig signal! Jeg ser kvinner ikler seg det vakreste de har for å kjempe for det viktigste de har. Det er både rørende og engasjerende. Det sier Stortingspolitiker Sheida Sangtarash (SV) til Jordmorforbundet utenfor Stortinget i dag.